Home Akce Historie Fotky Ankety

HISTORIE MALČÍNA…


První písemná zmínka o Malčíně pochází z roku 1358, ale zdá se, že zde existoval ještě dříve. V roce 1384 byl Malčín samostatný statek, který náležel tenkrát pánu Kunáskovi z Czychosečze. Později se objevuje až do přítomné doby a to ve spojení s panstvím Habry. Tak zvaná Žižkova studánka pod Malčinem v lese u Dobré Vody byla zřízena roku 1440 na památku Táboritů a Jana Žižku z Trocnova, který tudy při pronásledování císařského vojska proti Německému Brodu táhl a z této studánky pil. Za okupace německými vojsky musela být busta Jana Žižky z Trocnova skryta Němcem Wälzem a po osvobození republiky byla opět navrácena. V Dobré Vodě byla roku 1784 vystavěna skelná huť, která byla ovšem roku 1874 zrušena. K ní se váže pověst o Režné paní. Škola v Malčíně byla založena roku 1874, ale v 70. letech minulého století byla zrušena. Roku 1869 byl shromážděn v lese u Žižkovy studánky v Dobré Vodě tábor lidu. Mnozí účastníci byli později stíháni. Zajímavé příběhy se zde dějí i během světových válek. Tyto a další příběhy dále jednotlivě rozvinu. :-D


 • 12.1.2007 - Jaroslav Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka za ...
  Přes tu naši vesnici Vráž nemůžou jít, tam jsou četníci jako ostříži. Dají se potom z lesejčka na Malčín. Vodtamtud se vyhnou, vojáčku, Čížovej. Tam jsou četníci rasi a chytají dezertéry. .:Více:.

 • 22.1.2007 - Dějiny Malčína Českomoravská vrchovina byla ještě ve 12. století velice málo osídlena a byla pokryta hustými listnatými lesy. Až v této době začíná vnitřní kolonizace Čech a tak si myslím, že se osídlení Malčína vztahuje ke 12. – 13. století. Tyto myšlenky jsou však nepodložené a první písemná zmínka se datuje až do doby 1358 jako svobodný statek, ale samozřejmě zde muselo obydlení být ještě dříve. .:Více:.

 • 22.1.2007 - Soupis poddaných
  .:Více:.

 • 22.1.2007 - Tábor lidu u dobré vody
  Velkostatkáři scházeli se v roce 1867 a později často v Praze a usnesli se agitovati na venkově na shromáždění lidu pro korunovaci císaře za krále českého. Já činil jsem tak prostřednictvím několika duchovních. Tu došla mne jednoho dne žádost starostů obcí Malčína, Tisu, Smrdova a jiných, abych dovolil uspořádat tábor lidu u Žižky v lese dobrovodském. ( Připomínám, že jsem u studánky Žižkovy v lese postavil na kamenném podstavci Žižkovu sochu, k níž mnoho lidí putovalo.) .:Více:.

 • 10.5.2007 - Mohli být v Malčíně druhý Lidice?
  Někdy v létě 1944 táhli partyzáni od Něm. Brodu přes Dobrou Vodu a přes Malčín na Leškovice. Vyčerpáním se zastavili v Dobré Vodě u domu č.p. 1. V tomto domě tehdy bydlel F. Welz, majitel zdejšího malého panství, toho žádali, aby jim pomohl a oni si mohli odpočinout. F. Welz je ale nechtěl vpustit a tak se partyzáni chtěli do domu dostat hlavními dveřmi. Když začali tyto dveře páčit, vytáhl Welz kulovnici a jednoho postřelil. .:Více:.

 • 11.5.2007 - O řezné paní
  Ach, to byly pro děti časy, když se v zimě drávalo peří. Sešly se ženy z celé vesnice, a jen se začalo drát, začalo i povídání. Přemlelo se živé i mrtvé, kde kdo co slyšel, a nescházely ani pověsti a pohádky. Tu a tam se zastavil nějaký hospodář, aby si také trochu popovídal, nebo chasník, jehož milá byla na dračkách, aby ji pak domů doprovodil. .:Více:.

 • 11.5.2007 - Požár v Habrech
  3.ledna 1908 vypukl v Habrech velký požár. Plameny vyšlehly asi o půl třetí ze staré vinopalny č.p. 9 K. Lustiga. Vypukl v chlévě, pak se dostal na střechu. Avšak Haberští neměli stříkačky, protože byly zavezeny do Hlinska do opravy. .:Více:.

 • 11.5.2007 - U Obrázku
  Ustupující německá armáda se dostala i do oblasti Malčína, odkud chtěli vojáci Německé říše postupovat do jižních Čech a dále do Německa. Jelikož se po prchajících vojácích objevovaly různé předměty na malčínském území, vypravili do Podhumení dva občané Malčína pan Baloun a pan Vlček. .:Více:.

 • 11.5.2007 - Vzpomínky na Linec
  „Pracovní úřad v Německém Brodě mě nasadil na nucené práce, protože jsme na jedno hospodářství byli dva bratři. Z tohoto důvodu mě přeřadili do vojenských loděnic v Linci. Pracoval jsem na výrobě válečných ponorek." .:Více:.