Home Akce Historie Fotky Ankety

JAROSLAV HAŠEK: OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA ZA SVĚTOVÉ VÁLKY


KNIHA II., NA FRONTĚ
Švejkova budějovická anabáze

…… Babička zadívala se na Švejka soustrastně:“Tamhle, vojáčku, v tom lesejčku počkají počkají, já jim vod nás přinesu brambůrku, vona vás zahřeje. Je tá chalupa naše vodtuď vidět, právě za lesejčkem trochu vpravo. Přes tu naši vesnici Vráž nemůžou jít, tam jsou četníci jako ostříži. Dají se potom z lesejčka na Malčín. Vodtamtud se vyhnou, vojáčku, Čížovej. Tam jsou četníci rasi a chytají dezertéry. Jdou přímo přes Sedlec u Horažďovic. Tam je moc hodnej četník, ten propustí každého přes vesnici. Mají s sebou nějaký papíry??? „Nemám matičko!“ „Tak ani tam nechtějí, jdou raději na Radomyšl, ale hledají tam k večeru, to jsou všichni četníci v hospodě.. Tam najdou v Dolejší ulici za Floriánkem takovej domek, dole modře natřenej , a ptají se tam na pantátu Melichárku. To je můj bratr. Že ho pozdravuju, a von jím ukáže, kudy se jde na ty Budějovice. V lesíku čekal Švejk na babičku přes půl hodiny, a když se zahřál bramborovou polévkou, kterou mu přinesla chudák stará v hrnci ovázaném polštářem, aby nevystydla, vytáhla ze šátku krajíc chleba a kus špeku, zastrčila to všechno Švejkovi do kapes, pokřižovala ho a řekla, že má tam dva vnuky. Nato ještě důkladně mu opakovala, přes které vesnice má jít, kterým se má vyhnout. Nakonec vytáhla z kapsáře u jupky korunu, aby si koupil v Malčíně kořalku na cestu, poněvadž do Radomyšle je dlouhá míle. Od Čížové šel Švejk dle babičky na Radomyšl na východ a pomyslil si. Že se musí dostat do těch Budějic z každé světové strany, ať je to jákákoliv. Z Malčína šel s ním starý harmonikář, kterého našel tam Švejk v hospodě, když si kupoval kořalku na tu dlouhou míli k Radomyšli. Harmonikář považoval Švejka za dezertéra a radil mu, aby šel s ním do Horažďovic, že tam má provdanou dceru, jejíž muž je taky dezertér. Harmonikář v Malčíně očividně přebral. „Má toho svýho schovaného v chlívě,“ přemlouval Švejka, „tak tebe tam taky schová a vy tam budete až do konce války. A když budete dva, tak vám nebude smutno.“ ………

Soudím, že Jaroslav Hašek psal o našem Malčíně, protože v naší republice žádný jiný není, a navíc pobýval na Lipnici, která je již z Lučice patrná. Proto jsem zaředil tento článek mezi historii. Zkuste si Švejka také přečíst.